PROJEKTA ATSAUCE – SOLAR TRACKER

Hibrīda saules zvejas spēkstacija
● Uzstādītā jauda: 40MWp
● Produkta kategorija: Horizontālais vienas ass izsekotājs
● Produkta kategorija: Hubei
● Būvniecības laiks: 2017. gada marts
● Zemes veids: Dīķis
● Ūdens klīrenss: vismaz 3,0 m

9
10
11

Izlikšanas laiks: 2021. gada 8. oktobris