PROJEKTA ATSAUCE – SOLAR TRACKER

1

● Uzstādītā jauda: 120KWp.
● Produkta kategorija: divu asu izsekotājs.
● Projekta vieta: Dienvidāfrika.
● Būvniecības laiks: 2018. gada jūnijs.
● Klīrenss: vismaz 1,5 m.


Izlikšanas laiks: 26. septembris 2021