PROJEKTA ATSAUCE – SOLAR TRACKER

5
7
8
6

● Uzstādītā jauda: 230KWp.
● Produkta kategorija: divu asu izsekotājs.
● Projekta vieta: Japāna.
● Būvniecības laiks: 2017. gada augusts.
● Klīrenss: vismaz 1,0 m.


Izlikšanas laiks: 26. septembris 2021