PELDOŠĀ PROJEKTA ATSAUCES

xmjp42

Peldošais projekts Ungārijā
● Uzstādītā jauda: 5MWp
● Produkta kategorija: Peldošais stiprinājums
● Būvniecības laiks: 2017. gada augusts


Izlikšanas laiks: 2021. gada 10. decembris