PELDOŠĀ PROJEKTA ATSAUCES

xmjr44

Peldošais projekts
● Uzstādītā jauda: 15MWp
● Produkta kategorija: Peldošais stiprinājums


Izlikšanas laiks: 2021. gada 10. decembris