PELDOŠĀ PROJEKTA ATSAUCES

xmjp43

Peldošais projekts Taizemē
● Uzstādītā jauda: 8MWp
● Produkta kategorija: Peldošais stiprinājums
● Būvniecības laiks: 2016. gada jūlijs


Izlikšanas laiks: 2021. gada 10. decembris